ระบบการผลิตงานจิวเวลรี่แบบดั้งเดิม

การผลิตจิวเวลรี่มีรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย ขึ้นกับแบบงานนั้นๆ ในที่นี้ขอสรุปการทำงานแบบมาตราฐาน

โดยทั่วไปจะแบ่งขั้นตอนการทำงานเป็นส่วนๆขึ้นกับขนาดของโรงงาน รูปแบบงาน ความหลากหลายของแบบงาน

A. กรณีงานแม่พิมพ์

1. กรณีแม่พิมพ์โลหะ

 • ขึ้นมือแม่พิมพ์โลหะ เช่น เงิน หากเป็นงานชิ้นเดียว ก็จะนำไปทำเป็นงานสำเร็จตามข้อ 2 ในงานแต่ง
 • อัดยาง

2. กรณีแม่พิมพ์เทียน

 • ขึ้นมืองานเทียน
 • หล่อแม่พิมพ์เทียน
 • แต่ง
 • อัดยาง

B. กรณีงานหลายชิ้นต่อแบบ

 • ฉีดเทียนจากก้อนยางที่อัดยางมาจากข้อ A.
 • งานหล่อ
 • แต่ง
 • ฝัง
 • ขัด
 • ชุบ
 • บรรจุภัณฑ์

 

* รายละเอียดเพิ่มเติมกำลังทยอยอัฟเดทครับ